Con-serveert

Privacybeleid

Beste bezoek(st)er, beste lezer(es),

Ik schrijf dit document om te voldoen aan de nieuwe Europese privacyregels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), in het Engels GDPR (General Data Protection Regulation), die vanaf 25 mei 2018 verplicht zijn. Elke dienst of organisatie die via een website of blog gevoelige persoonsgegevens (kan) verzamelen, moet hieraan voldoen.

Hoewel Con-serveert niet de intentie heeft om bergen informatie te verzamelen over bezoekers en lezers (dit is namelijk een hobby-blog, en ik verdien er niets mee), verzamel je ook met een hobby-blog zomaar toch een boel gegevens. In deze privacy verklaring kun je teruglezen om welke gegevens het gaat, en wat ermee gedaan wordt.


Privacy verklaring

Con-serveert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Con-serveert heeft geen aangewezen functionaris voor gegevensbescherming. De eigenaresse van deze website neemt de bescherming van je persoonlijke gegevens zeer serieus: ik behandel je persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming, als ook volgens dit privacybeleid.

Het gebruik van mijn website is mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op mijn blog persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming.

Ik wijs erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) mogelijk beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

SSL-encryptie

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen SSL-codering om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals de contactformulieren die je naar mij verstuurt. Je kunt een gecodeerde verbinding herkennen in de adresregel van de browser aan “https://” in plaats van “http://”, en aan het vergrendelingssymbool in je browser.

Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die je mij verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Persoonsgegevens die worden gebruikt en waarom

1.  Wordpress

Deze website is gemaakt met WordPress. Hiervan gebruik ik de standaard commentaar-functie. Naast je reactie wordt ook informatie opgeslagen over wanneer de opmerking is gemaakt, je e-mailadres en de gebruikersnaam die je hebt gebruikt. Als je wilt, dan kun je ook reageren onder een pseudoniem.

De commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die reacties achterlaten. Omdat ik niet altijd reacties op mijn site controleer vóór goedkeuring, heb ik deze informatie nodig om op te kunnen treden tegen de auteur in geval van beledigingen of propaganda.

Privacybeleid WordPress

2.  Contactformulier

Als je mij via het contactformulier vragen toestuurt, worden je gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die je daar hebt verstrekt, bij mij opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek, en in geval van vervolgvragen. Ik deel deze informatie nooit zonder je toestemming.

3.  Mail-service

Ik gebruik de plugin Mailpoet voor mijn mail-service. Je kunt je vrijwillig op deze mail-service abonneren: je ontvangt dan (over het algemeen) elke week een mail als er een nieuw recept wordt gepubliceerd. Om deze service uit te kunnen voeren, sla ik je mailadres op, en kan ik zien of je een verstuurde mail hebt geopend of geklikt.
Je kunt je altijd afmelden van deze mail-service.

Privacybeleid Mailpoet

4.  Stemmen op een recept

Het wordt veel gedaan, je stem geven voor een recept (1 tot 5 sterren). Hiervoor gebruik ik de plugin WP Ratings. Deze plugin gebruikt je IP-adres zodat je maar één keer op een recept kunt stemmen. Natuurlijk is dat IP-adres anoniem gemaakt. Ik kan dus niet zien wie er gestemd heeft.

5.  Server

Deze website wordt gehost door TransIP. Zij kunnen bepaalde gegevens bewaren, voornamelijk zaken als IP-adres.

Privacybeleid TransIP

6.  Slimstat Analytics

Met de WordPress-tool Slimstat Analytics (open source software van softwareleverancier, Jason Crouse, New York, VS) houd ik bezoekersstatistieken bij. Die gebruik ik om de inhoud van mijn site voor jou te optimaliseren. Wordt er veel naar zomerdrankjes gezocht? Hoog tijd voor mij om een zomers recept voor een lekker drankje te gaan bedenken.

Deze statistieken worden gegenereerd door analytische cookies. Natuurlijk wordt je IP-adres anoniem gemaakt, en kan niet op een persoon teruggevoerd worden. Ik kan dus niet zien waar jij persoonlijk op mijn blog naar toe surft.

Over deze analytische cookies heb je bij het eerste bezoek aan mijn blog een zogenaamde cookie-melding gehad. Als je die niet hebt geaccepteerd, worden je gegevens niet in de statistieken bijgehouden.

Slimstat Analytics

7.  Cookies

Ik gebruik alleen noodzakelijke, functionele en analytische cookies (zie Slimstat Analytics hierboven), die geen inbreuk maken op je privacy.

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie over je favoriete instellingen, die door websites op je computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Met de analytische cookies kan ik mijn website optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan mijn website ben je al over deze cookies geïnformeerd en heb ik je om toestemming voor het plaatsen ervan gevraagd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van mijn website beperken.

Doelen en bewaartermijn

Ik gebruik jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

  • Verzenden van mijn mail-service / nieuwsbrief
  • Reageren op commentaren of contactformulieren
  • Optimaliseren van mijn website

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • E-mailadres – bewaartermijn 1 jaar (als niet gebruikt). Middels een link aan het einde van de nieuwsbrief kan een abonnee zich te allen tijden afmelden.
  • Statistische gegevens – bewaartermijn 2 jaar.

Ik verstrek geen persoonlijke informatie aan derden. Uitzondering hierop geldt alleen als moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Con-serveert, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van je gegevens voor de toekomst en/of je toestemming wilt intrekken, neem dan contact met mij op via de contactpagina, indien mogelijk met een kopie van je paspoort of identiteitskaart. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

Con-serveert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina.

Wijziging van het privacybeleid

Con-serveert behoudt het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. Je wordt (indien van toepassing) per e-mail op de hoogte gebracht van alle wijzigingen aan dit privacybeleid op het e-mailadres dat je hebt opgegeven.

Laatste update: 20 juli 2022

Con-serveert ~ koolhydraatarme recepten ~ logo ~ minder koolhydraten, maximale smaak ~ www.con-serveert.nl